GÖĞÜS KÜÇÜLTME OPERASYONLARI

Normalden büyük göğüslere tıp dilinde makromasti ismi verilir. Bu durum eğer daha ileri boyutlarda olursa bunada gigantomasti ismi verilir. Normalden büyük göğüsler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Makromasti ya da gigantomasti için sıklıkla göğüs dokusu fazlalığını ağırlık olarak verilse de kişinin bu durumda rahatsızlık duyması temel alınmalıdır. Örneğin makromastide meme ağırlığının 800 gr ve üzeri ölçüttür. Gigantomasti için ise 1200 gr ve üzerindeki memeler söz konusudur. Ama tekrar belirtmek gerekirse tıpta her alanda olduğu gibi kişinin durumu her zaman önemlidir. Makromasti ya da gigantomasti de kişi değerlendirilerek klinik olarak belirlenir. Iki durum tedavisinde de göğüs küçültme ankara, meme küçültme ankara operasyonu yapılabilir.

Makromasti bulunan hastalarda sıklıkla genetik altyapı olabilir. Hastalar yakın akrabalarında sıklıkla bu durum mevcuttur. Bu durumdan göğüs küçültme operasyonu ile kurtulunabilir.

Göğüs küçültme ankara genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Ameliyat öncesi 40 yaş altı hastalarda ultrason istenir. Ön bir değerlendirme yapılır. Daha büyük hastalarda son zamanlarda çekilmiş bir mamografi yoksa mamografi tetkiki istenir. Durum incelenir. Bu operasyon öncesi hastanın durumu iyice incelenmelidir. Göğüs büyüklüğü beklentiler önemlidir.

Operasyon öncesi rutin kan tetkikleri yapılır. Öncesinde hasta ameliyata girmeden ayakta çizimler yapılır. Standart çizimlerde meme başının belirli alanlardan mesafaleri ölçülür, meme altı mesafeleri ölçülür teknik belirlenir. Günümüzde çok aşırı büyük göğüsler hariç meme başı koruyu teknikler kullanılmaktadır. Meme başı korunması için alt veya üst kısımda meme dokusu korunur, meme başına gelen kan damarları zarar görmez bu durumda meme başı korunmuş olabilir. Kanlanması, duyusu bozulmayabilir.

Sıklıkla ters t izli operasyonlar yapılmaktadır. Bunun dışında dik izli, kısa t izli ve pek çok teknik yapılabilir. Cerrahın tecrübesi burada önem kazanır. En iyi teknik yoktur. Hastaya en uygun ve cerrahın sık yaptığı daha az komplikasyon yaşadığı teknikler vardır. Ters t izli teknikte meme başında, meme altına uzanan, meme oluğunda izler kalır. Bu izler bir süre sonra daha az görünür hale gelirler. Ilk başlarda meme dokusu sert olmakla beraber zamanla yumuşar, normal bir hale döner. En önemli konulardan biride çıkan meme dokusu patolojiye gider ve tetkiki yapılır. Bu önemlidir.

Meme küçültme ankara operasyonu sonrası drenler sıklıkla konur. Bunlar kanamayı önlemek içindir. Sonrasında ertesi gün alınır. Ağrılı bir işlem değildir. Özel sütyen takılır. Bunda tel denen balenler yoktur. Yara üzerine basmaması için bunlar kullanılır. Yaraların yani dikişlerin üzerine özel steril stripler konur. Eğer sıkıntı olmazsa bunlar uzun süre tutulur. Sonrasında alındığında yaralar genelde iyileşmiş olur. Sık pansuman gerekmez. Hastalarda ek bir sorun yoksa 4-5 günlerde banyo yapılabilir. Kendinizi bir süre korumanız gereklidir.

Meme başı duyusu sık gelen bir sorudur. Meme başı duyusu bu operasyon sonrası korunabilir. Durumunuz önemlidir. Göğüs büyüklüğü önemli olabilir. Ilk başta duyu olmasa bile zamanlar gelebilir. Gene emzirme önemli bir sorudur. Hastalarda meme başı koruyucu teknik yapıldıysa emzirme olabilir. Bununla ilgili bir garanti mümkün değildir. Normal durumda bile anne bir bebeğini emzirebilir. Diğerini emziremeyebilir. En doğru bilgiyi doktorunuz verecektir. Ortalama operasyon süresi 2.5 saattir. Bir gece yatış olacaktır. Ortalama olarak 5-7 gün içinde günlük hayata daha kolay adapte olunur.

Göğüs küçültme ankara, meme küçültme ankara fiyatları değişkendir. Hastanes, tecrübe önemlidir. En doğru bilgiyi doktorunuz verebilir.