Kepçe Kulak Estetiği Nedir?

Kulakların kepçe olması insanları toplum içinde sıkıntıya sokabilir. Özellikle çocuklarda bu daha belirgin olur. Kepçe kulak operasyonları 7-8 yaştan itibaren yapılabilen operasyonlardır. Çünkü bu yaş itibarı ile kulak gelişimi genelde tamamlanır. Operasyon küçük yaş grubunda genel anestezi altında yapılır. Erişkin yaş grubunda ise genelde lokal anestezi altında yapılmaktadır.

Operasyon  kulak arkasından yapılan bir kesiden gerçekleştirilir.Sonrasında pansuman yapılıp bandaj takılır. Ertesi gün kontrolü gerçekleştirilen hasta daha sonra takiplere çağrılır. Bandaj genelde 2 hafta civarında kullandırılır. Genel olarak iyileşme süreci kişiler arası ve durumlara göre değişmekle beraber kişinin bandaj takmasında sorun yok ise gündelik hayata kısa sürede dönebilir.